บริการข้อมูล


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน
บทความ / สาระน่ารู้
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ข่าวการศึกษา


เกี่ยวกับเรา
++ โครงสร้างหน่วยงาน ++ ข้อมูลผู้บริหาร ++ อำนาจหน้าที่ ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ++ ข้อมูลการติดต่อ ++ แผนที่หน่วยงาน ++ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ++ ปฏิทินการดำเนินงาน ++ ประวัติสำนักงาน
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.09

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.06

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.02


 เข้าใช้จาก IP : 159.192.129.100
 Online อยู่ : 1
 วันนี้ 24
 เมื่อวานนี้ 0
 เดือนนี้ 24
 ปีนี้ 24
 รวมทั้งหมด 24
Record: 24 (22.10.2019)
( Counter 22-10-2019 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง