บริการข้อมูล


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
รายละเอียดโดยย่อ : ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ครับ


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 20 ก.พ. 62 246 119

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง