บริการข้อมูล


เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
รายละเอียดโดยย่อ : เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

เรื่อง  ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)


- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 04009/ว627

- Form+รายงานข้อมูล เงินเดือน(ใหม่)โรงเรียน

- คำถามเลื่อนร้อยละ(ครู)เพิ่มเติม

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 18 มี.ค. 62 222 120

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง