บริการข้อมูล


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (English for All) โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
รายละเอียดโดยย่อ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (English for All) โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (English for All)  โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่  6 - 12  พฤษภาคม  2562  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่ครับ

 

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 01 พ.ค. 62 112 122

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง