บริการข้อมูล


ฟอร์มและคำถามคำตอบเลื่อนเงินเดือน 1 ตค 62
รายละเอียดโดยย่อ : ฟอร์มและคำถามคำตอบเลื่อนเงินเดือน 1 ตค 62

ฟอร์มและคำถามคำตอบเลื่อนเงินเดือน 1 ตค 62

- คำถามเลื่อนร้อยละ(ครู)

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง แนงปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- Form เลื่อนเงินเดือน 1ตค.62.รร

 

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 06 ก.ย. 62 129

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง