บริการข้อมูล


คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโดยย่อ : คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดที่นี่

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 31 ต.ค. 61 369 106

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง