บริการข้อมูล


++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ4ปี (พ.ศ.2561-2564)

 


แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 

ข้อมูล : ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่โดย : View : 135
เกี่ยวกับเรา
++ โครงสร้างหน่วยงาน ++ ข้อมูลผู้บริหาร ++ อำนาจหน้าที่ ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ++ ข้อมูลการติดต่อ ++ แผนที่หน่วยงาน ++ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ++ ปฏิทินการดำเนินงาน ++ ประวัติสำนักงาน
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.10

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.07

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.03


 เข้าใช้จาก IP : 159.192.129.100
 Online อยู่ : 3
 วันนี้ 66
 เมื่อวานนี้ 175
 เดือนนี้ 333
 ปีนี้ 333
 รวมทั้งหมด 333
Record: 175 (17.09.2019)
( Counter 18-09-2019 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง