ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

รายละเอียดข่าว

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

1. แบบนิเทศ ติดตามการบริหารงาน 4 ด้าน

2. แบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 123