ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV หรับหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดข่าว

การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV หรับหรับโรงเรียน Stand Alone
จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 157