ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. () สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : DLICT View : 22