ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านแม่อาง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณมาไม่สม่ำเสมอ รับชมไม่ต่อเนื่องค่ะ
ผู้แจ้งซ่อม ศรัณย์ญา ฉายศิริ
วันที่แจ้งซ่อม 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะการดำเนินการซ่อม
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม
เริ่มการเดินทางจาก
ถึงโรงเรียน
รวมระยะทาง
วันที่ดำเนินการซ่อม
หมายเหตุ
สถานะการซ่อม