ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวีรับสัญญาณไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวสโรชา ภูธิเบศน์
วันที่แจ้งซ่อม 9 มีนาคม 2564
สถานะการดำเนินการซ่อม
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม
เริ่มการเดินทางจาก
ถึงโรงเรียน
รวมระยะทาง
วันที่ดำเนินการซ่อม
หมายเหตุ
สถานะการซ่อม