ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านศรีหมวดเกล้า
รายละเอียดการแจ้งซ่อม จานดาวเทียมรับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ เนื่องจาก มุมองศาจาน ไม่ถูกต้อง
ขอแกนนำเครือข่ายเข้ามาปรับค่าจานดาวเทียมหน่อยครับ
ผู้แจ้งซ่อม นายณัฐพงษ์ คำบุญทา
วันที่แจ้งซ่อม 15 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม
เริ่มการเดินทางจาก
ถึงโรงเรียน บ้านศรีหมวดเกล้า
รวมระยะทาง
วันที่ดำเนินการซ่อม
หมายเหตุ