ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านวังตม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีกล่องสัญญาณ เนตไม่เสถียร รับได้บางจุด รับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ
ผู้แจ้งซ่อม นางลัดดา ท้วมไชยนาม
วันที่แจ้งซ่อม 2 มิถุนายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับหน้าจานดาวเทียม ตั้งค่าให้ได้รับสัญญานที่ดีที่สุด (เดิมหน้าจานเคลื่อนไม่สามารถรับสัญญานได้)
2.ตรวจเช็คสาย RG6 และจุดเชื่อมต่อ (Spliter) ทุกจุด โดยการเช็คหัว F type และปรับปรุงเข้าหัวใหม่ให้ใช้งานได้
3.ห้อง ป.3-6 ปรับตั้งค่ากล่องรับสัญญานใหม่ สามารถรับชมได้ครบทุกห้อง (ห้อง ป.5 ไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญานดาวเทียม จึงแก้ปัญหาด้วยการนำกล่องสัญญาน และโทรทัศน์ที่โรงเรียนมี มาเชื่อมต่อ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.ห้อง ป.1-2 และห้องคอมพิวเตอร์ ทำการปรับค่าเครื่องรับสัญญานดาวเทียม สามารถรับชมได้ตามปกติ

หมายเหตุ
เนื่องจากประแสไฟฟ้าเฟสหลักที่ใช้ในโรงเรียนดับ แต่พบว่ามีไฟที่บ้านพักครูในโรงเรียนมีกระแสไฟฟ้า เนื่องจากเป็นคนละเฟสกับระบบหลักของโรงเรียน จึงได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการต่อไฟฟ้าจากบ้านพักดังกล่าว เพื่อมาปรับจูนตั้งค่าในโรงเรียน จนสามารถใช้งานได้ครบทุกห้อง

รายการอุปกรณ์ที่ใช้
1.หัว F Type จำนวน 6 หัว
2.กิ๊ปตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 8 ตัว
3.สายเคเบิลไทล์ 4 เส้น
4.สาย RCA 1 เส้น
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านวังตม
รวมระยะทาง 23
วันที่ดำเนินการซ่อม 8 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เดินทางกลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 ระยะทาง 89 กม.