ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านนาแช่
รายละเอียดการแจ้งซ่อม องศาของจานเคลื่อน รับสัญญานไม่ดี
ผู้แจ้งซ่อม นายภัทรพล ปัญญาจานนุกูล
วันที่แจ้งซ่อม 3 มิถุนายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
เนื่องจากโรงเรียนมีการต่อจานดาวเทียม 3 จาน
1.ตั้งค่าเครื่องรับโทรทัศน์อาคาร ป.5-6 ปรับค่าให้รับสัญญานได้
2.อาคาร ป.1-4 ระบบที่ 1 ปรับตั้งค่าจานดาวเทียมให้รับสัญญานได้สูงขึ้นจากเดิมรับได้คุณภาพ 54 เป็น 86
3.ตั้งค่าระบบส่งสัญญานจากกล่องดาวเทียมโครงการมูลนิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญานในระบบ UHF รวมสัญญาน ป.1-3 (เนื่องจากใช้งานได้ 3 กล่อง)
4.ปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ระบบเดิมโดยรับสัญญานจาก RF ให้รับสัญญานได้ครบทั้ง 3 ช่อง

รายการอุปกรณ์ที่ใช้
1.หัว F Type จำนวน 4 หัว
2.กิ๊ปตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 12 ตัว
3.สายเคเบิลไทล์ 4 เส้น
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านนาแช่
รวมระยะทาง 48
วันที่ดำเนินการซ่อม 8 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านวังตม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง