ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม แม่ฮ่างวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวี DLTV ระดับชั้น ป.4-6 เปิดแล้ว ไม่มีภาพ มีแต่เสียง รบกวนมาดูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้แจ้งซ่อม ครูธุรการ
วันที่แจ้งซ่อม 12 มิถุนายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม -
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม -
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน แม่ฮ่างวิทยา
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ