ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม ชุมชนบ้านสันกำแพง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รีโมททีวีตามโครงการ DLIT ที่จัดซื้อโดย สพป. ลำปาง เขต 1 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดลองเปลี่ยนถ่านแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ บริษัทผู้ขายหรือระบบแจ้งซ้อมของเขตจะแก้ไข
ผู้แจ้งซ่อม นายบุญธรรม แก้วยอด
วันที่แจ้งซ่อม 19 มิถุนายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม แจ้งร้านค้าคู่สัญญา
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน ชุมชนบ้านสันกำแพง
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ