ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านบุญนาค
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่สามารถรับได้ 1 จุด ห้องเรียน ป. 2 น่าจะเป็นตัวรับสัญญาณ สายเดียวกันห้องอื่นรับสัญญาณได้ มีบางห้องสัญญาณติดๆดับๆ
ผู้แจ้งซ่อม นายธนิต ลาลุน
วันที่แจ้งซ่อม 16 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับหน้าจานใหม่
2.ติดตั้งสายสัญญาณผ่านอุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม (spliter) ชนิด 1 input 6 output เพื่อใช้งานจำนวน 5 ห้องเรียน
3.ปรับหน้าจานอาคาร ป.5-6
4.ติดตั้งสายสัญญาณผ่านอุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม (spliter) ชนิด 1 input 3 output เพื่อใช้งานจำนวน 2 ห้องเรียน

รายการอุปกรณ์ที่ใช้
1.อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม (spliter) ชนิด 1 input 6 output จำนวน 1 ตัว
2.อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม (spliter) ชนิด 1 input 3 output จำนวน 1 ตัว
3.หัว F type จำนวน 4 ตัว
4.ข้อต่อ F type จำนวน 2 ตัว
5.กิ๊บตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 18 ตัว

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ โรงเรียนธงชัยวิทยา
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านบุญนาค
รวมระยะทาง 15
วันที่ดำเนินการซ่อม 23 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง