ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านสัน
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีสัญญาณภาพ 1 ห้องเรียน
ผู้แจ้งซ่อม นายจรัส
วันที่แจ้งซ่อม 19 มิถุนายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม -
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม -
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน บ้านสัน
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ