ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม แม่ก๋งวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม หน้าจอแสดง "ไม่มีสัญญาณ" ทุกชั้นเรียนไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา
ผู้แจ้งซ่อม นายจงรักษ์
วันที่แจ้งซ่อม 10 กรกฎาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม -
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม สมชาย ครุธนาค
วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลป.1
ถึงโรงเรียน แม่ก๋งวิทยา
รวมระยะทาง 40
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ