ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม แม่ก๋งวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับสัญญาณไม่ได้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แจ้งซ่อม นางงามตา มามิ่ง
วันที่แจ้งซ่อม 18 กรกฎาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม สมชาย ครุธนาค

วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลป.1
ถึงโรงเรียน แม่ก๋งวิทยา
รวมระยะทาง 40
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ