ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟ ทำให้อุปกรณ์ DLTV/DLIT และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหาย
1. TV. 28 นิ้ว 1 เครื่อง
2. รีเชิฟเวอร์ 1 เครื่อง
3.wireless 1 เครื่อง
4.เราท์เตอร์ 1 เครือ่ง
5. ตู้คอนซูมเมอร์กันดูด 1เครื่อง
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น
วันที่แจ้งซ่อม 2 ตุลาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม -
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม ทีมผู้ดูแลฯ อ.งาว
เริ่มการเดินทางจาก อ.งาว จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
รวมระยะทาง 74
วันที่ดำเนินการซ่อม 5 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ -