ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม ชุมชนบ้านสันกำแพง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม smart TV เปิด แล้วไฟไม่เข้า
ผู้แจ้งซ่อม นางชัญญานุช โพธิ์ทอง
วันที่แจ้งซ่อม 29 พฤศจิกายน 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ตรวจคุรุภัณฑ์ smart tv เบื้องต้น ระบบจ่ายไฟของทีวีเสีย


แต่เนื่องจากยังอยู่ในการรับประกันของบริษัทที่จำหน่าย เบื้องต้นได้แจ้งประสานงาน งานพัสดุ สนง.เขตพื้นที่ และได้ประสานงานตัวแทนจำให้มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหมายเหตุ ได้ตรวจระบบ DLTV เพิ่มเติมทางโรงเรียนไม่สามารถรับชมสัญญาณ DLTV ได้ เนื่องจากเป็นระบบรับสัญญาณแบบเก่า แต่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ New DLTV / DLIT เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนเบื้องต้นทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร


นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ในโครงการตามพระราชดำริ
ถึงโรงเรียน ชุมชนบ้านสันกำแพง
รวมระยะทาง 39
วันที่ดำเนินการซ่อม 26 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ