ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม ธงชัยวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ระบบสัญญาณระบบเดิมถูกตัด ใช้ไม่ได้สักห้อง
ผู้แจ้งซ่อม สุทิน จันทรวรเชตต์
วันที่แจ้งซ่อม 8 ธันวาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม จรูญศักดิ์ เดชามาตร
เริ่มการเดินทางจาก ธงชัยวิทยา
ถึงโรงเรียน ธงชัยวิทยา
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 10 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ