ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ในโครงการตามพระราชดำริ
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับชมสัญญาณ DLTV ไม่ชัดเจน ภาพและเสียงขาดๆ หายๆ
ผู้แจ้งซ่อม ครู
วันที่แจ้งซ่อม 10 ธันวาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ปรับหน้าจานรับสัญญาณใหม่

เนื่องจากจานรับสัญญาณเคลื่อน พร้อมตรวจเช็คระบบสายสัญญาณ
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ภาพและเสียงชัดเจนดี
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักด์ เครือสาร

นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำาปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ในโครงการตามพระราชดำริ
รวมระยะทาง 6
วันที่ดำเนินการซ่อม 26 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ