ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม โรงเรียนบ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้
ผู้แจ้งซ่อม นางเตือนจิตร์ เงินเย็น
วันที่แจ้งซ่อม 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม สาเหตุ

1.สายสัญญาน ป6 ที่ต้องส่ง power pass ไม่ได้เชื่ิอมต่อ

2.หน้าจานเคลื่อนวิธีแก้ปัญหา

1.เชื่อมต่อสัญญาน power pass

2.ปรับหน้าจานรับสัญญาน

ได้ปรับจานรับสัญญาณใหม่ และตั้งค่ารับสัญญาณใหม่เป็น 12687 V 30000ชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6
ใช้งานได้เป็นปกติ


ชั้น ป.3 กล่องรับสัญญาณไม่สามารถรับสัญญาณได้
เนื่องจากเป็นกล่องรับรุ่นเก่า SD
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวรเดช ศรีเดช

2.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

3.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน โรงเรียนบ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 22 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านจำปุย 39 กม. ไปกลับ 78 กม.