ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม เมืองยาววิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ตัวส่งสัญญาณถูกสายฟ้าพาดผ่าน ใช้การไม่ได้ครับ
ผู้แจ้งซ่อม จรัล ปันแก้ว
วันที่แจ้งซ่อม 17 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.เปลี่ยน Ubiquity M2 loco ตัวส่งสัญญาณหลัก (ย้ายจากอาคารประถมปลาย)
2.config ค่า Ubiquity M2 loco ตัวส่งสัญญาณหลัก
3.config ค่า Ubiquity M2 loco ตัวรับสัญญาณ (station) อาคารมัธยม เพื่อรับค่าจากตัวส่งสัญญาณหลัก เพื่อกระจายสัญญาณใช้งานอาคารมัธยมและอาคารประถมปลาย
4.config Access Point (tp-link,HP) จำนวน 2 ตัว

อุปกรณ์ที่ใช้
1.สาย UTP ยาว 15 เมตร
2.หัว RJ45 จำนวน 2 ตัว
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน เมืองยาววิทยา
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ