ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ห้อง ป.3 ไม่มีสัญญาณ
ผู้แจ้งซ่อม นางเตือนจิตร์ เงินเย็น
วันที่แจ้งซ่อม 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณห้อง ป. 3 ใหม่ ใช้งานได้เป็นปกติ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 25 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านจำปุย 39 กม. ไปกลับ 78 กม.