ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณไม่ดี
ผู้แจ้งซ่อม นางอรพิน ไชยโวหาร
วันที่แจ้งซ่อม 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม สาเหตุอาการเสีย
1.ไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้

การแก้ไขปัญหา
1.ย้ายจานรับสัญญาณที่ถูกต้นไม้บัง
2.เปลี่ยนหัวรับสัญญาณ
3.เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณเป็นระบบ HD เนื่องจาก DLTV ยุติการส่งสัญญาณระบบ SD ทำให้กล่องรับสัญญาณระบบ SD ไม่สามารถรับสัญญาณได้

สรุป
1.สามารถรับสัญญาณ DLTV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2.โรงเรียนดำเนินการด้วยงบประมาณของโรงเรียน
3.ทีม ICT สพป.ลำปาง เขต 1 เข้าตรวจสอบและทดสอบระบบ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวรเดช ศรีเดช
2.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
3.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
รวมระยะทาง 52
วันที่ดำเนินการซ่อม 5 มีนาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไปโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ระยะทาง 26 กม. ไปกลับรวม 52 กม.