ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านนาสัก
รายละเอียดการแจ้งซ่อม จานรับสัณญาณภาพเคลื่อน และเปลี่ยนตำแหน่ง
ผู้แจ้งซ่อม นายมณฑล อินเจือจันทร์
วันที่แจ้งซ่อม 8 พฤษภาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม จุดที่ 1 ชั้น ป.2/ป.3
- ย้ายจุดติดตั้งจานรับสัญญาณ 1 จุด
- ตั้งค่าความถี่ 10600 / 30000
*** ชั้น ป.2/ป.3 สามารถใช้งาน DLTV ได้เป็นปกติ ***
จุดที่ 2 ชั้นอนุบาล
- ติดตั้งจานรับสัญญาณใหม่
- ตั้งค่าความถี่ 11300 / 30000
*** ชั้นอนุบาล สามารถใช้งาน DLTV ได้เป็นปกติ ***
ปัญหาการดำเนินงาน
- ไฟฟ้าดับ
- ฝนตก
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนสบป้าดวิทยา
ถึงโรงเรียน บ้านนาสัก
รวมระยะทาง 21
วันที่ดำเนินการซ่อม 16 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ เดินทางกลับ สพป.ลำปาง เขต 1 รวมระยะทาง 66 กิโลเมตร