ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหัวทุ่ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีสัญญาณ จำนวน 3 ห้องเรียน
ผู้แจ้งซ่อม นายอนันต์ เงาเดช
วันที่แจ้งซ่อม 17 พฤษภาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม องศาจานรับสัญญาณเคลื่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้ไม่สามารถรับสัญญานได้ 3 ห้อง คือ ป.1-3
การดำเนินการแก้ไข
1.ปรับองศาจานรับสัญญานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 KU
2.เพิ่ม TP ความถี่ 12646 V 30000 เพื่อรับสัญญาณ DLTV
3.ปรับจูนเครื่องรับสัญญาณใหม่

สรุปผลการแก้ไข
1.ห้องเรียนชั้น ป.1-3 สามารถรับชมสัญญาณ DLTV เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และช่องอื่นๆได้ตามปกติ

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านกาดเมฆ อ.เมือง จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านหัวทุ่ง
รวมระยะทาง 31
วันที่ดำเนินการซ่อม 6 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ เดินทางกลับจากโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ไปยัง สพป.ลำปาง เขต 1 ระยะทาง 41.2 กม.