ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม วัดหลวงวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีสัญญานภาพ และเสียง
ผู้แจ้งซ่อม นายธงไชย จันต๊ะวงค์
วันที่แจ้งซ่อม 22 พฤษภาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม เปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ HD
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม ครูจรูญศักดิ์ เตชะมาศย์
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียน
ถึงโรงเรียน วัดหลวงวิทยา
รวมระยะทาง 23
วันที่ดำเนินการซ่อม 4 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ