ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ย้ายห้อง
ผู้แจ้งซ่อม วรเดช ศรีเดช
วันที่แจ้งซ่อม 27 พฤษภาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม สาเหตุ
1. องศาจานเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้
2. ย้ายห้องเรียน ไม่มีระบบสายสัญญาณ
การแก้ไขปัญหา
1. ปรับองศาหน้าจานเพื่อให้รับสัญญาณได้
2. เดินสายสัญญานไปห้อง ป.2 ซึ่งย้ายห้องใหม่
อุปกรณ์ที่ใช้
1. สายสัญญาณ RG6 ยาว 10 เมตร
2. หัว F type 6 หัว
3. ข้อต่อ RG6 2 หัว

สรุปผลการแก้ไข
1. ห้อง ป.1,2,5,6 ใช้งานได้ตามปกติ
2. ห้อง ป.4 adapter จ่ายไฟ กล่อง receiver เสีย (รอการจัดหาทดแทน)
3. ห้อง ป.3 จานรับสัญญาณเสียหาย ทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ (รอการจัดหาทดแทน)


ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 7 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านจำปุย 39 x 2 =78 km