ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านกาศเมฆ
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณไม่มี
ผู้แจ้งซ่อม บุษราคัม จิตร์วิไลย์
วันที่แจ้งซ่อม 4 มิถุนายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม จานดาวเทียมห้องเรียนชั้นป 1 และชั้นอนุบาล องศา ของจานรับสัญญาณ เคลื่อน เนื่องจากพายุลม

ได้ทำการปรับหน้าจานรับสัญญาณใหม่ พร้อมตั้งค่าความถี่ ของเครื่องรับสัญญาณ  1 2 6 4 6 V 30000

สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านกาดเมฆ

สามารถรับชม DLTV ได้เป็นปกติ

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป. ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านกาศเมฆ
รวมระยะทาง 13
วันที่ดำเนินการซ่อม 6 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ เดินทางไปโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง