ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านบุญนาค
รายละเอียดการแจ้งซ่อม เครื่องรับโทรทัศน์ skyworth เปิดไม่ได้ ไฟฟ้าไม่เข้า
ผู้แจ้งซ่อม นายณรงค์ ใจอ้าย
วันที่แจ้งซ่อม 4 มิถุนายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ประสานงานเบื้องต้น โดย สพป.ลำปาง เขต 1 จะดำเนินการจัดหาทดแทน
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน บ้านบุญนาค
รวมระยะทาง 0
วันที่ดำเนินการซ่อม 5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ รอจัดหาทดแทน