ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวีห้องป.5และป.6 ไม่มีสัญญาณ
ผู้แจ้งซ่อม อุมาพร บุรพาสิริ
วันที่แจ้งซ่อม 7 มิถุนายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทีมซ่อมบำรุงกลุ่มขุนงาว นำโดย
ผอ.เชาวเร กันอิน ,ผอ.วรริทธิ์ กันชาติ และคณะ
ได้เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมจานดาวเทียมระบบ DLTV DLIT ให้โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม ผอ.เชาวเร กันอิน ,ผอ.วรริทธิ์ กันชาติ และคณะ
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปางเขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว
รวมระยะทาง 92
วันที่ดำเนินการซ่อม 12 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ