ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ขอความอนุเคราะห์
เปลี่ยนจานดาวเทียมเนื่องจากจานเดิมชำรุดบิดเบี้ยว
ทำให้องษาการรับสัญญาณไม่ค่อยชัดเจน
ผู้แจ้งซ่อม สมชาย
วันที่แจ้งซ่อม 14 มิถุนายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม 1.ปรับองศาจานใหม่
2.ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (power pass)
3.เปลี่ยนหัว RG6 จำนวน 6 ตัว
4.เปลี่ยนสาย RG6 จะนวน 15 เมตร
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 22 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไป รร.บ้านจำปุย 39 กม. ไปกลับ 78 กม.
คงค้างห้อง ป.3 สาเหตุคือ รอจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อทำการเปลี่ยน