ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม จานดาวเทียม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เสียหาย
ห้อง ป.3 ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้แจ้งซ่อม สมชาย
วันที่แจ้งซ่อม 18 มิถุนายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม 1.เปลี่ยนจานดาวเทียม
2.สาย RG6 ระยะทาง 20 เมตร
3.หัว RG6 จำนวน 8 ตัวทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายจรูญศักดิ์ เดชามาตร
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 18 กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไป รร.บ้านจำปุย 39 กม. ไปกลับ 78 กม.