ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม สบป้าดวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1. คอมพิวเตอร์ห้องป.4 2. คอมพิวเตอร์ห้องกระจายสื่อ โรงเรียนประชารัฐ 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ผู้แจ้งซ่อม ดวงนภา อินยะยศ
วันที่แจ้งซ่อม 23 กรกฎาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม เช็คระบบสัญญาณ และจุดเชื่อมต่อ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน สบป้าดวิทยา
รวมระยะทาง 88
วันที่ดำเนินการซ่อม 26 กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไป รร.สบป้าดวิทยา 44 กม. ไปกลับ 88 กม.