ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านแม่อาง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รร.บ้านแม่อาง อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง ป.2 ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ
ผู้แจ้งซ่อม Arunee Keawma
วันที่แจ้งซ่อม 8 สิงหาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม อาการเสีย
1.ห้อง ป.2 ไม่สามารถรับสัญญาณได้

การแก้ไข
1.ตรวจสอบสายสัญญาณ (ปกติ)
2.ตรวจสอบกล่องรับสัญญาณ (เสีย) จึงนำกล่องรับสัญญาณห้องวิทยาศาสตร์ มาเปลี่ยนใช้งานได้ปกติ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านแม่อาง
รวมระยะทาง 50
วันที่ดำเนินการซ่อม 9 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไป โรงเรียนบ้านแม่อาง 25 กม. ไปกลับ 50 กม.