ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านกาศเมฆ
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ย้ายตำแหน่งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ผู้แจ้งซ่อม ธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์
วันที่แจ้งซ่อม 2 พฤศจิกายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ติดตั่งใหม่ 1 จุด

อุปกรณ์ที่ใช้
1.สาย RG6 ยาว 20 เมตร
2.หัว RG6 2 หัว
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านกาศเมฆ
รวมระยะทาง 15
วันที่ดำเนินการซ่อม 22 มกราคม 2563
หมายเหตุ