ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านแม่งาวใต้
รายละเอียดการแจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
ผู้แจ้งซ่อม ธีรัช
วันที่แจ้งซ่อม 27 พฤศจิกายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ประสานงานให้ทางโรงเรียนนำเครื่องมาส่งซ่อมที่ สพป ลป 1 เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ และอะไหล่
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก -
ถึงโรงเรียน บ้านแม่งาวใต้
รวมระยะทาง 310
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ