ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม สบป้าดวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณอินเตอร์เนต อาคารปฐมวัย และอาคารประถมใช้การไม่ได้ครับ
ผู้แจ้งซ่อม ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน
วันที่แจ้งซ่อม 22 ธันวาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ตรวจสอบระบบเครือข่าย
เซตค่าไวไฟ
ย้ายโทรทัศน์สำหรับ DLTV ห้อง ป.5
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน สบป้าดวิทยา
รวมระยะทาง 90
วันที่ดำเนินการซ่อม 25 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป ลป 1 - รร.สบป้าดวิทยา 45 กม. รวมไปกลับ 90 กม.