ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหมากหัววัง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีสัญญาณ
ผู้แจ้งซ่อม นางละเอียด โรจน์รุ่ง
วันที่แจ้งซ่อม 29 มกราคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการแก้ไข
1.ตรวจสอบปรับเครื่องรับให้ตรงกับ LNB
2.ตั้งค่าช่องสัญญาณใหม่
3.ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ 4 ห้องเรียน

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านหมากหัววัง
รวมระยะทาง 34
วันที่ดำเนินการซ่อม 18 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
1.เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เหลือได้ จึงแจ้งทางโรงเรียนทราบ และจะเข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป

ระยะทางไปกลับ สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 34 กม.