ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม โรงเรียนบ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก ลมพัดจานรับสัญญาณ ต้องปรับใหม่ ขออนุเคราะห์ทีมงาน ICT ช่วยดำเนินการด้วยครับ
ผู้แจ้งซ่อม นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
วันที่แจ้งซ่อม 17 พฤษภาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม 1. ปรับหน้าจานรับสัญญาณ
2. เปลี่ยนหัวรับสัญญาณ
3. เดินสายสัญญาณจากจุดจานรับสัญญาณไปห้อง ป. 1 เพิ่ม 1 จุด
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน โรงเรียนบ้านจำปุย
รวมระยะทาง 78
วันที่ดำเนินการซ่อม 18 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านจำปุย 39