ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหมากหัววัง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ขอทีม ICT เข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือเนื่องจากครั้งที่แล้ว มีอุปสรรค์ ฝนฟ้าคะนอง จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกชั้น
ผู้แจ้งซ่อม นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
วันที่แจ้งซ่อม 25 พฤษภาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ปรับองศาจานรับสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากจานถูกพายุพัดจนเคลื่อนที่
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านหมากหัววัง
รวมระยะทาง 30
วันที่ดำเนินการซ่อม 21 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 15 กม. ไปกลับ 30 กม.