ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม วัดบ้านแขม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม โทรทัศน์ LED ที่ใช้สำหรับเปิดดีแอลทีวีใช้งานไม่ได้หลายเครื่องโดยมีอาการทั้งบางเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้บางเครื่องไม่มีเสียงออกมาเป็นต้น จึงขอผู้เ****วชาญมาเพื่อตรวจสอบ
ผู้แจ้งซ่อม นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว
วันที่แจ้งซ่อม 15 มิถุนายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม Adabter เสีย
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

2. นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านสบเมาะวิทยา
ถึงโรงเรียน วัดบ้านแขม
รวมระยะทาง 8
วันที่ดำเนินการซ่อม 2 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ