ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านศรีหมวดเกล้า
รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1 ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ
2.จานดาวเทียมใช้ส่งสัญญาณไม่ได้
3.ย้ายห้องแล้วติดตั้งระบบ รับสัญญาณ ทีวีไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นายประชัน กุญชร
วันที่แจ้งซ่อม 26 มิถุนายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม สาเหตุ/ปัญหา
1.จานรับสัญญาณอาคารอำนวยการไม่สามารถรับสัญญานได้เนื่องจากหัว LNB เป็นระบบเก่า ไม่สามารถรับสัญญานจากดาวเทียมไทยคม 6 ได้
2.ห้องประชุมกล่องรับสัญญาณเสีย
3.จานรับสัญญาณห้องอนุบาล 3 ไม่สามารถรับสัญญานได้เนื่องจากหัว LNB เป็นระบบเก่า ไม่สามารถรับสัญญานจากดาวเทียมคม 6 ได้
4.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีการติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญานจากจานดาวเทียม ไม่สามารถรับสัญญานได้

การแก้ปัญหา
1.เปลี่ยนหัว LNB เป็น Univesal เพื่อรับสัญญานจากดาวเทียมไทยคม 6 จำนวน 2 จาน (2 หัว)
2.เชื่อมต่อสายสัญญานจากห้องอนุบาล 3 ไปยังห้อง ป.1 โดยใช้จานดาวเทียมเดียวกัน (ให้ห้องอนุบาล 3 เป็น power pass)

อุปกรณ์ที่ใช้
1.หัว LNB Universal 2 หัว (โรงเรียนซื้อเอง)
2.ข้อต่อหัว RG6 จำนวน 5 ตัว
3.หัว RG6 จำนวน 10 ตัว
4,กิ๊ปตอกสาย RG6 จำนวน 35 ตัว

หมายเหตุ
สายสัญญานจากห้อง อนุบาล 3 ไป ชั้น ป.1 ใช้ กล่องแยก และ สายเดิมที่มีอยู่ในอาคารมาติดตั้งใหม่ (ไม่ได้ซื้อเพิ่ม)
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านศรีหมวดเกล้า
รวมระยะทาง 32
วันที่ดำเนินการซ่อม 26 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป ลำปาง เขต 1 - โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้ว 16 กม. ไปกลับ 32 กม.