ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านแม่เฟือง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ชั้น ป2 ใช่งานไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
วันที่แจ้งซ่อม 30 มิถุนายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านแม่เฟือง
รวมระยะทาง 56
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ