ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านวังตม
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวีรับสัญญาณจากกล่องไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวปวีณา พูลสวัสดิ์
วันที่แจ้งซ่อม 30 มิถุนายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม ทีมแม่เมาะ
เริ่มการเดินทางจาก รร บ้านทาน
ถึงโรงเรียน บ้านวังตม
รวมระยะทาง 10
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ